Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA - VOL)

Opleiding
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA – VOL) Alle leidinggevenden moeten beschikken over kennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de leidinggevenden in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

Voor wie?
Leidinggevenden die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Bijvoorbeeld voormannen van verhuisploegen, uitvoerders van kraanbedrijven of ploegleiders bij bouw- en installatiebedrijven, afwerkbedrijven en wegvervoer.

Resultaat
Deelnemers doen kennis op over veiligheid, krijgen inzicht in alle veiligheidsaspecten betreffende het werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven en ze leren veiligheid te bevorderen. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden uitgereikt.

Inhoud
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen o.a. aan de orde: – Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving – Hoe ontstaat een ongeval? – Het bevorderen van veilig werken – Veiligheidsprocedures – Taakrisicoanalyse – Bedrijfsnoodplan – Gevarenbronnen – Toxicologie – Ergonomie

De mogelijkheden
Het examen kan worden afgenomen in 6 verschillende talen, te noemen: Frans, Duits, Engels, Pools, Portugees, Nederlands. Het is niet mogelijk om tegen een meerprijs  een voorleesexamen af te leggen.

Examen
Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Duur
Één dag ( 08.30 uur – 17.30 uur ). Deze cursus kan ook in diverse vormen gegeven worden.

Locatie
Mogelijkheden door geheel Nederland  ‘in-huis’ of op onze cursuslocatie in Beverwijk.