Transport

De behoefte aan gekwalificeerde chauffeurs in Nederland is enorm groot. De groeiende complexiteit van het nationale en internationale verkeer stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van chauffeurs. Het kwaliteitsniveau van chauffeurs is niet alleen van groot belang voor de verkeersveiligheid maar ook voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven en vervoersondernemingen.