Hoogwerkcursus

De cursus ‘werken met een Hoogwerker’ bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De hoogwerkercursus is echter praktijkgericht. De theorielessen dienen ter ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer. Tijdens de hoogwerkercursus krijgt u aanwijzingen voor het veilig en verantwoord gebruiken van hoogwerkers. Ook komen de overige technische voorzieningen aan bod. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

Zowel in het theoretische als in het praktische gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • wetgeving (codex,veiligheidsfunctie, aansprakelijkheden)
  • de hoogwerker (soorten en eigenschappen)
  • nazicht en controle van de hoogwerker
  • veiligheids- en verkeersvoorschriften
  • rijden, manoeuvreren, positioneren, draaicirkel,…
  • werken met de hoogwerker
  • parkeren van de hoogwerker

Afsluitend examen met diploma
De Theorie- en praktijklessen van de hoogwerkercursus worden afgesloten met een examen.