Diensten

Personeel is schaars, bovendien is het voor u niet altijd noodzakelijk personeel in vast dienstverband te nemen, het is voor u dan efficiënter om samen te werken met TLDD, dat in staat is het juiste personeel op de juiste tijd bij u in te zetten.

Onze diensten bieden oplossing, u kunt daarbij op een flexibele manier aanbod uit de markt koppelen aan een specifieke vraag die uw bedrijf op dat moment heeft, dit voor zolang u dit nodig acht.

Onze diensten bestaan o.a. uit:

Flexibiliteit:
Altijd de beschikking kunnen hebben over het juiste personeel.

Efficiëntie:
U behoudt overzicht.

Kwaliteit:
Door het inhuren van gekwalificeerd personeel, voor een langere of kortere periode, bent u verzekerd van een kwaliteit die constant hoog is, het juiste personeel op de juiste werkplek.

Tijdbesparing:
Het tijdrovende zoeken naar geschikt personeel wordt u uit handen genomen, en u hebt geen last van administratieve rompslomp.

Kostenbesparend:
Het personeel word ingehuurd voor de periode die u bepaald, en is voor u goedkoper dan wanneer u zelf personeel in vaste dienst neemt.

Payroll
Bij payrolling geeft u uw juridisch werkgeverschap uit handen en komt uw personeel in dienst van TLDD. Praktisch gezien betekent dit dat uw bedrijf zich niet bezig hoeft te houden met juridische en administratieve taken zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en pensioenen. Maar ook ziekteverzuim en de daarbij behorende risico’s worden de verantwoordelijkheid van TLDD.