Basisveiligheid (VCA)

Opleiding
Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

Voor wie?
Operationele medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Bijvoorbeeld medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro-) chemische industrie, zoals kiepautochauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.

Resultaat
Deelnemers doen basiskennis op over veiligheid en krijgen inzicht in alle veiligheidsaspecten betreffende het werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt het certificaat Basisveiligheid VCA uitgereikt.

Inhoud
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen o.a. aan de orde: –  Veiligheid en belangrijke veiligheidstheorieën –  Onderliggende wetgeving (Arbo-wet) –  Veiligheid Checklist –  Brandexplosiegevaar –  Gevaarlijke stoffen –  Machines en gereedschappen incl. lassen en solderen –  Besloten ruimtes en werkvergunningen –  Werken op hoogte, hijsen en heffen –  Lawaai, trillingen, kou en hitte

De mogelijkheden
Het examen kan worden afgenomen in 6 verschillende talen, te noemen: Frans, Duits, Engels, Pools, Portugees, Nederlands. Daarnaast is het ook mogelijk om tegen een meerprijs  een voorleesexamen af te leggen.

Examen
Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Basisveiligheid VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Duur
Één dag ( 08.30 uur – 17.00 uur ). Deze cursus kan ook in diverse vormen gegeven worden.

Locatie
Mogelijkheden door geheel Nederland  ‘in-huis’ of op onze cursuslocatie in Beverwijk.