ADR basis

Behaal het officiële ADR Certificaat
De verplichtingen vanuit de internationale wetgeving en de verscherpte veiligheidseisen die het bedrijfsleven stelt, leggen een zware verantwoordelijkheid op de vakbekwame chauffeur. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vraagt daarom om gespecialiseerde chauffeurs die het vervoer zorgvuldig en deskundig afwikkelen. Deze opleiding is door CCV gecertificeerd voor Nascholing chauffeurs (code 95).

Voor wie?
Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

Doelstelling ADR-cursus

 • Het vervoer van gevaarlijke stoffen (zowel tank- als stukgoedvervoer) volgens de voorschriften laten verlopen.
 • Het vervoer adequaat begeleiden, rekening houdend met de eigenschappen van het te vervoeren      product.
 • Zorg dragen voor een juiste administratieve afhandeling van het vervoer.
 • Juiste maatregelen nemen bij calamiteiten (brand, lekkage, ongevallen).

Vooropleiding
CCV-b diploma goederenvervoer is gewenst

Programma
Het programma is afgestemd op de exameneisen van het CBR/CCV. De opleiding voldoet aan de Europese eisen die zijn gesteld aan opleidingsinstituten zoals dit in het ADR is opgenomen. Om  het ADR-vakbekwaamheidscertificaat te halen, moet u minimaal slagen voor het examen van de basisopleiding.

Onderwerpen ADR basis (incl. praktijktraining):

 • algemene kennis gevaarlijke stoffen;
 • classificatie van gevaarlijke stoffen;
 • regels voor het vervoer;
 • vervoer van stukgoed;
 • eerstehulpverlening;
 • brandbestrijding in theorie en praktijk.

Naast de basisopleiding zijn aanvullende opleidingen en examens nodig voor enkele specifieke soorten vervoer van gevaarlijke stoffen. Op het ADR-certificaat staat voor welke soorten vervoer de chauffeur bevoegdheid heeft.

Duur
Vijf dagen voor de volledige opleiding (modules basis, tank, klasse 1 en klasse 7. Uitgesplitst is dit: twee dagen voor de basismodule (verplicht), een halve dag voor de praktijktraining (verplicht), anderhalve dag voor de module tank (facultatief), de modules voor de klasse 1 en klasse 7 (beiden facultatief) nemen ieder een halve dag in beslag.

 

De volgende modules worden onderscheiden:

 • initiële en herhalingsmodule Basis;
 • initiële en herhalingsmodule Tankvervoer;
 • initiële en herhalingsmodule Klasse 1;
 • initiële en herhalingsmodule Klasse 7.

Als u slaagt voor één of meerdere examens, ontvangt u een ADR-certificaat van CCV. De overheid heeft CCV aangewezen als exameninstituut voor de ADR-examens. CCV voert, naast de examens, ook het toezicht op de opleidingen uit. U kunt alleen examen doen als u een door CCV erkende ADR-opleiding heeft gevolgd. De opleider, die deze opleiding verzorgt, kan bij CCV het examen aanvragen en betalen. Het is niet mogelijk u direct bij CCV aan te melden voor één of meerdere (verlengingsexamens).

Geldigheid ADR certificaat
Het ADR-certificaat is vijf jaar geldig. In het vijfde jaar van geldigheid kan de chauffeur een herhalingsexamen afleggen. De datum waarop de kandidaat slaagt voor dit herhalingsexamen is de ingangsdatum van geldigheid van het nieuwe certificaat.